Digitalna štampa

digitalna-štampa

Digitalna štampa

Digitalna štampa

 

Pripada grupi najmlađih tehnika štampanja. Digitalnom štampom se proces štampanja što je više moguće pojednostavljuje. Materijal za štampanje se, sa računara ili drugog uređaja prenosi na mašinu, pri čemu nema nikakvog kontakta.

Najviše se koristi za štampanje manjeg ili srednjeg tiraža, u kraćem vremenskom periodu. Zbog toga je pogodna za štampanje flajera, vizit karti, memoranduma, kao i za brošure, pozivnice i kataloge.

Pogodna je za štampanje probnog otiska, kalendara i knjiga manjeg tiraža, te za razne vrste plakata, naljepnica i prospekata. Izborom digitalne štampe u kratkom roku ćete dobiti reklamni materijal kvalitetne izrade.

U poređenju sa offset štampom, digitalna štampa ima određene prednosti u vidu kraćih rokova isporuke, nižih cijena i mogućnosti personalizacije. Treba spomenuti i da se digitalnom štampom, nakon određenog broja primjeraka, podaci mogu prilagoditi i mijenjati. Kao primjer možemo navesti kartice za nagradne igre ili karte, na kojima se nalaze bar kodovi.

Materijali za digitalno štampanje su raznovrsni: kunstdruk papir od 300 grama, muflon, folije i specijalni papiri.

Digitalna štampa velikog formata najčešće se koristi kod uređivanja izloga ili sajamskih štandova, a predstavlja gotovo idealan vid komunikacije sa klijentima, brendiranja, kao i spoljašnjeg i unutrašnjeg obilježavanja poslovnih prostorija.

Digitalna štampa iz tabaka namijenjena je štampanju malih i srednjih tiraža u kojoj se mogu upotrijebiti sve vrste papira.

Jedna od značajnih prednosti digitalne štampe iz tabaka predstavlja specijalnu doradu koja obuhvata personalizaciju i numeraciju ID kartica, perforaciju, savijanje, bušenje i ostale vrste usluga dorade.

digitalna-štampa